Hur och när ska man beskära Avenbok/Bok?

  • Som många andra häckväxter ska Avenbok och Bok beskäras i samband med nyplantering. Då klipper du in sidogrenarna så att de är cirka 20 cm från grundstammen, detta för att få växten att förgrena sig mer rikligt och få en tätare häck.

    Du ska även toppa plantorna cirka 5-10 cm i en jämn höjd för att dels stimulera rotsystemets etablering samt trycka ut mer växtkraft i de inklippta grenarna som då förgrenar sig. Växten kommer inte att stanna i höjd utan kommer att fortsätta växa uppåt igen.

    Man klipper generellt en Avenbok/Bok två gånger per år, runt midsommar samt sensommaren/september. Då kan man klippa tillbaka cirka en tredjedel av den nya tillväxten. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback