Varför har bladen hål i sig?

 • Ibland kan man se små hål i bladen på olika sorters häckväxter. Det är naturens samverkan mellan växter och insekter. Hålen har vanligtvis uppkommit pga små larver, exempelvis från malar, fjärilar och skalbaggar. Dessa larver kan äta från bladen och kvar syns då små hål.

  Det är inget som är farligt för plantorna eller drabbar dem negativt på något sätt. Det är heller inget som plantskolan kan eller får behandla växterna för, i förebyggande syfte. 

  Växterna kommer till våren att slå ut nya hela blad, utan några hål i. Även vintergröna växter som Lagerhägg och Rhododendron byter också årligen ut sina blad. Då slår nya blad ut igen, utan hål.

  Har du frågor om kring din häcksort är du välkommen att höra av dig till oss på info@hackspecialisten.se

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback