Behåller Vintergrön Liguster alla sina blad på vintern?

  • Vintergrön Liguster behåller majoriteten av sina blad under vintern, förutsatt att man dels har tagit hand om växterna på bästa sätt med bevattning, beskärning och gödning.

    Sedan måste man ha i åtanke att om klimatet blir onormalt kallt eller onormalt varmt som t.ex. under vintern 2011 eller sommaren 2018 så kan växterna försvara växtenergin åt sitt rotsystem genom att fälla bladen.

    Detta är helt naturligt och inget som påverkar nästkommande säsongers kvarstående bladsättning under följande vintrar, då givet förutsatt att det inte blir en ny värmebölja eller vargavinter. Detta gäller även vid felaktig eller undermålig skötsel av växterna.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback