Är era växter härdiga där jag bor?

  • I de leveransområden vi går ut med att vi levererar till, är våra häckplantor och övriga växter härdiga i om inget annat sägs i produktbeskrivningen. I produktinformationen står det vilken zon växten är härdig i.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback