Vilken härdighetszon bor jag i?

  • Alla växter har olika härdighet. Se på denna zonkarta om växten är härdig där du bor: Klicka här!

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback