Måste jag vara hemma och ta emot min leverans?

  • Om du inte har möjlighet att närvara vid leveranstillfället så kan du lämna en fullmakt till oss där du godkänner att vi levererar ut din beställning. Fullmakten skickas ut i god tid innan din leverans tillsammans med skötselråd.

    Pallgodset ställs då av innanför tomtgräns om möjligt på bästa möjliga sätt, chauffören avgör vilken plats som anses mest lämplig. Du blir aviserad av chauffören innan leveransen, oavsett om du är hemma eller ej.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback