Hur mäts häckplantorna?

  • Häckplantornas höjdspridning mäts från rotklumpens topp upp till plantans spets.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback