Är alla häckplantor krukodlade?

  • Det vi säljer som krukodlat är odlat i kruka med uppbyggnadsbeskärning sedan växtplantans födelse - helt intakt och med oskadat rotsystem.

    I regel säljer vi endast häckplantor i kruka, men för större storlekar som inte kan odlas på ett adekvat sätt i kruka så ombesörjs rotklumpen med nät - dessa med flera omplanteringar och rotbeskärningar för att säkerställa högsta kvalitet.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback