Är alla häckplantor krukodlade?

  • Våra krukodlade häckplantor har ett intakt och välutvecklat rotsystem som är redo att etablera sig på sin nya växtplats och komma igång med ny tillväxt. 

    Vissa häcksorter samt större storlekar av ett fåtal sorter mår bäst av att odlas på friland, dvs i marken. Dessa plantor grävs upp inför leverans och rotklumpen nätas in med skyddande juteväv och nät. Frilandsodlade växter benämns även som klumpodlade.

     

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback