Vi har fått hem plantor med nät runt rotklumpen. Ska det tas bort vid plantering?

  • Nej, nätet/väven ska sitta kvar runt rotsystemet. Nätet håller ihop rotklumpen med jorden och skyddar rötterna mot torka. Nätet (och eventuella stålnät) bryts ner i jorden på ett naturligt sätt.

    När plantan är satt i häckdiket kan den översta knuten klippas upp och vikas ner innan jorden fylls på.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback