Kan ni garantera högsta kvalitet?

  • Vi kan garantera högsta kvalitet på våra häckplantor som drivs upp av vår samarbetspartner Clasen & Co. Det är stor skillnad på olika plantskolor och vi har valt kvalitet framför kvantitet. Detta kan vi även hänvisa till då vi går ut med varifrån vi tar plantorna, vilket är ett kvalitetsbevis för dig som vill göra en klok investering.

    Plantskolan följer strikta Europeiska regler kring bekämpning för att motverka gifter i naturen för att värna om en god miljö.

    Plantorna som drivs upp på odlingen är avsedda för yrkesfolk och plantskolan levererar till statsmiljöer, parker och andra platser där det ställs väldigt högra krav på växtmaterialet.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback