Kan jag köpa barrotade häckplantor hos er?

  • Nej. Vi tycker att riskerna är så pass stora med barrotade häckplantor, då de inte på långa vägar har samma förutsättningar att etablera sig som till exempel krukodlade plantor.

    Barrotade plantor tar inte upp lika mycket vatten och risken för torka är stor då de har markant färre sugrötter än krukodlade plantor. Barrotade plantor är dessutom svårare att plantera och ska helst ombesörjas av yrkesfolk.

    s mer om varför vi inte säljer barrotade häckplantor på Kvalitet & Omdömen.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback