Hur gamla är plantorna?

  • Våra häckplantor är uppdrivna under lång tid för att säkerställa hög kvalitet, för både rotsystem samt uppbyggnad av växten med förgreningar.

    De minsta storlekarna är upp till cirka 4-5 år gamla och plantorna i storleken 175 cm och uppåt är minst cirka 7-9 år gamla.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback