Varför har ni generellt dyrare priser än andra aktörer?

 • Vi har valt att samarbeta med den välrenommerade plantskolan Clasen & Co utanför Hamburg i norra Tyskland, som är ledande i plantskolebranschen på krukodlade häckväxter. De var den första plantskolan som började att driva upp större anläggningsväxter i krukor någon gång på 1970-talet och har därefter inspirerat och utvecklat hela plantskolebranschens uppdrivningsteknik av anläggningsväxter.

  Vi vill att du som kund skall göra en investering när du väljer att förnya din trädgård med häck, och då vill vi endast leverera häckväxter av dokumenterad kvalitet och garanterat sjukdomsfria. Detta kontrolleras genom en tysk myndighet som kommer ut på oannonserade besök minst fyra gånger per år hos Clasen & Co.

  När man jämför våra plantor med andra aktörers så missar man oftast att uppdrivningstekniken, näringstillförseln de får och åldern på plantorna är det som är den stora skillnaden. Det är framför allt rotsystemet och uppbyggnaden av växten ovan jord som sätter tonen för vad som är verklig kvalitet.

  Många väljer att enkom jämföra storleken på plantorna, men detta vittnar i regel inte alls om själva kvaliteten samt uppbyggnaden av plantan. Även om plantan kan vara lika hög som vår men kostar halva priset i jämförelse, så ska man ifrågasätta varför skillnaden är så stor.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback