Man kan läsa på olika platser att Avenbok slutar att växa om man klipper topparna?

  • Det är felaktigt! Plantorna kommer att växa på höjden igen. Det är bara positivt om topparna klipps och något vi rekommenderar att man gör direkt vid plantering. Klipps topparna betyder det att energiflödet tillfälligt stannar upp vilket bidrar till att energitrycket påskyndar förgreningsprocess för att få häcken tätare snabbare med fler förgreningar.

    Klipper man inte topparna innan önskad sluthöjd så kommer plantorna att bli långa och glesa och inte så täta som det önskas.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback