Häckplantorna är stabila så att man inte behöver stötta med bambukäpp, eller hur?

  • Alla våra Avenbok- och Bokplantor är försedda med bambukäpp vid leverans, just för att säkerställa att plantorna ska kunna etablera sig på ett bra och stabilt sätt första säsongen.

    Man kan låta bambukäpparna sitta kvar sedan även under den andra säsongen, men efter det så bör man ta bort dem när häcken har etablerat sig.

    Någon ytterligare uppbindning eller andra sorters stöd behövs inte i samband med plantering.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback