Kan man förbereda ett dike inför planteringen i förväg?

  • Ja, det är det bästa och mest tidssparande sättet. Gräv ett dike cirka 50 cm brett och 50 cm djupt - fyll häckdiket med ny planteringsjord och gräv sedan ned plantorna en i taget.

    Ett tips är att rada upp plantorna längs med häckdiket så att alla plantorna går åt.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback