Hur mycket planteringsjord behöver jag till min nya häck?

  • För att nyplanterade växter ska få så goda förutsättningar som möjligt att rota och etablera sig är det bra att byta ut jorden helt eller blanda upp den gamla jorden med ny planteringsjord.

    Vi rekommenderar att du gräver ett 50 cm brett och 50 cm djupt häckdike. Om du vill plantera häcken med helt ny planteringsjord så beräknar du mängden jord på följande sätt:

    Antal löpmeter x 0,5 x 0,5. Då får du fram rätt mängd kubikmeter planteringsjord. Vill du blanda ny och befintlig jord 50/50, så räknar du antal löpmeter x 0,25 x 0,25. Beställ planteringsjord här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback