Hur mycket planteringsjord behöver jag till min nya häck?

  • Vi rekommenderar att du gräver ett 50 cm brett och 50 cm djupt häckdike. Om du vill plantera häcken med helt ny planteringsjord så beräknar du mängden jord på följande sätt:

    Antal löpmeter x 0,5 x 0,5. Då får du fram rätt mängd kubikmeter planteringsjord. Vill du blanda ny och befintlig jord 50/50, så räknar du antal löpmeter x 0,25 x 0,25. Beställ planteringsjord här.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback