Ska man beskära ner häckplantorna kraftigt efter plantering?

  • Nej det behöver du inte göra, då våra häckplantor är beskurna kontinuerligt under sin långa uppdrivningstid. De har fått uppbyggnadsbeskärning på plantskolan för att på så sätt förgrena sig i ett tidigt skede.

    Är du osäker på hur man skall beskära en specifik häcksort, kontakta oss så hjälper vi dig.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback