Ska man beskära ner häckplantorna kraftigt efter plantering?

  • Nej det behöver du inte göra, då våra häckplantor är beskurna kontinuerligt under sin långa uppdrivningstid.

    Är du osäker på hur man skall beskära en specifik häcksort, kontakta oss så hjälper vi dig.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback