Behöver jag vintertäcka min häck mot tjältorka?

 • Vintergröna växter såsom Thuja, Idegran och Gran, täcks med fördel med skuggnät de första 1-2 vintrarna. Därefter har rötterna växt till sig på djupet och plantorna kan därmed ta upp och behålla mer vatten vilket motverkar tjältorka i framtiden.

  Höstplanterade barrväxter rekommenderar vi att täcka i slutet på jan/början på feb inför den starka vårsolen. Detta gäller även Lagerhägg, Rhododendron och Bambu.

  Lövfällande växter behöver inte täckas.

  För att motverka tjälkorta så ska barrväxter vattnas ända tills marken fryser.

  Vattna tidigt på våren då marken smälter upp och tjälen släpper.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback