Behöver jag vintertäcka min häck mot tjältorka?

 • Vintergröna växter täcks med fördel den första vintern. Därefter har rötterna växt till sig på djupet och kan ta upp och behålla mer vatten vilket motverkar tjältorka i framtiden.

  Höstplanterade barrväxter rekommenderar vi att täcka inför den starka vårsolen. Detta gäller även Lagerhägg och Rhododendron.

  Lövfällande växter behöver inte täckas.

  För att motverka tjälkorta så ska barrväxter vattnas ända tills marken fryser.

  Vattna tidigt på våren då marken smälter upp och tjälen släpper.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback