Vilka olika trädgårdstjänster kan ni hjälpa oss med?

  • Förutom plantering och utrullning av gräsmatta så kan vi hjälpa till med andra tjänster så som murarbete, stenläggning, skötsel, trädbeskärning, gräsklippning och trädgårdsdesign.

    Läs mer här om våra tjänster: https://www.hackspecialisten.se/tjanster

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback